Co nám tělo říká?

Vytisknout

Diabates Mellitus čili Cukrovka je nejčastější onemocnění endokrinních žláz. Je způsobeno nedostatkem inzulínu či jeho malou účinností.

 

Glukóza se dostává do buněk v nedostatečné míře, zvyšuje se její množství v krvi, přechází do moči a strhává se sebou vodu. Lásku máš na dosah, láska je pro tebe připravena, ale ty ji nevyužíváš a necháváš odplynout. Cukrovka = zkreslené pojetí lásky. Dochází při ní k poruchám metabolismu tuků a bílkovin. Není-li po tvém, ještě to neznamená, že nejsi milován. Negativní myšlení tě dosti vyčerpává a časem už nemáš sílu nově, lépe, žít. Přijdeš-li k lékaři, jelikož máš stále žízeň, moc piješ a následně často močíš, vlastně mu říkáš, že jsi nešťastný z toho, jak se k tobě druzí chovají.

Avšak už nevidíš, kolikrát jsi při své snaze pomoci jim chyboval. Tvá slova i skutky je mnohdy bolely. Někdy je cukrovka zjištěna při vyšetřeních prováděných v souvislosti s jinou nemocí (například časté infekce a mykózy). Nic není náhodné. Je-li nemoc objevena v raném stádiu, tak jsi relativně méně chyboval a máš šanci vyléčit se. Když tě postihne náhlé bezvědomí, které lékař vyhodnotí jako diabetické koma, málo sis předchozích varovných signálů těla všímal a při vidění mnohého důležitého jsi skoro slepý.

Sladší než cukr i med je láska. Upřímné pochvaly, políbení a pohlazení od toho, koho miluješ a kdo tvé city opětuješ, jsou živou vodou, která probouzí život i tam, kde ho již mnoho není a kde většinou vládne strnulost a vnitřní pláč. Pohlédneš-li s láskou na kámen a promluvíš k němu, dokonce i on „obživne“ a vytryskne z něj síla. V souznění s tvou duší je ukryta léčivá moc kamenů a drahokamů, jež nosíš s vírou v jejich pomoc. Rozdávej lásku.

O ostatních lidech vždycky mluv i smýšlej v dobrém a s úctou. Duševně je poznávej a opravdu jim pomáhej (vzájemné stěžování si k ničemu nevede). Naplňuj nejenom svá přání, ale i jejich tužby. A někdy vůbec nic nečiň ani neraď. Mlč a dopřej druhému, aby vyvíjel svůj názor, jak by postupoval, co by dělal. Pak láska, sladkost duševní i tělesná, naplní tvůj život. Budeš ji hojně rozdávat, ale přitom ji mít stále dost. Chválit a hladit tě bude partner či partnerka (vyspělostí charakteru jsou manželé na počátku svého vztahu rovnocenní, další vývoj záleží hlavně na nich) a nebudeš vyhledávat tolik sladkostí – a to nejen v cukrárnách, buchtách a oplatcích, ale ani v nákupech věcí, které tě chvíli potěší či dokonce v náručí někoho jiného. Sladkost pohlazení a chybějící cit nahrazuješ sladkou stravou (což není dobré, ale zase je to mnohem lepší, než si „pořídit“ milence či milenku). Stravou se oklameš a uspokojíš jenom krátce.

Disharmonie v duši se začas projeví poruchou hypofýzy i hormonální poruchou funkce slinivky břišní. Cukrovka od útlého věku (1.typu, při němž je závislost na inzulinu) trpí člověk, který kdysi málo dával upřímnou lásku. V pravý čas neslyšel prosby druhých a plytce vnímal jejich potřeby, neboť byl zahlcen plněním svých přání. Sladkost, kterou v minulém zrození rozdával poskrovnu, je mu ve stravě výrazně omezena – musí se vystříhat jídel, která obsahují více cukru.

Duševní sladkost – lásku rodičů – ale dostává. Celá rodina se díky cukrovce dítěte učí žít v lásce a obětovat se pro druhé. Nemoci je pro ně nadějí stmelit se. Avšak někdy se v manželství zkoušené cukrovou dítěte rozpadne (nebo vztah – v současnosti se hodně dětí rodí lidem, kteří uzavření sňatku nepokládají za důležité). Někteří muži jsou jak slabí, tak velmi sebestřední. Když soužití s ženou a dětmi u nich vyžaduje větší oběti, sobecky z něho utečou, nebo své partnerce neúnosně stíží už tak krušný život (alkoholismem, svými přehnanými zájmy, apod.).

 Diabetes Mellitus II. typu vzniká hlavně u starších, mnohdy obézních lidí s výskytem cukrovky v rodině (jak už bylo uvedeno: opakování jednání, které děti viděly u svých rodičů u nich vyvolává i podobné choroby). Onemocnění má o cosi příjemnější příznaky. K jeho léčení někdy stačí jen dieta, obvykle se při těžším průběhu podávají tablety, nebo si nemocný píchá inzulin.

Otupení vnímat i správně nabízet lásku, čili duchovní příčina vzniku Cukrovky typu II. , je v populaci mnohem častější. I. Typ cukrovky vyrovnává velký deficit lásky z minulosti (dítěte a z části i jejich rodičů).

Zvýrazní-li člověk své chyby ještě poté, co je u něho diagnostikován Diabetes Mellitus II. typu (v té době jsou jeho děti obvykle dospělé a zakládají své rodiny), může nepochopená nemoc při dalším vtělení jeho ducha vyústit v cukrovku I. Typu. Cukrovkou v pozdějším věku sice trpí lidí, kteří mají sedavý způsob života, neustálé stresy v zaměstnání i v rodině, jsou obézní a kouří, jenže kromě těchto relativně běžných problémů a neřestí mají i jiný „duševní škraloup“. Cukrovka II. typu by u nich nepropukla, kdyby si druhých vážili a s úctou se k nim i k sobě chovali. Putkami s lidmi, omezováním jejich svobody, povrchními tužbami, neplodnými snahami a dlouhodobým přetěžováním se, při nichž vznikaly negativní emoce, prohospodařili své síly.

Přislaďovali a upravovali si život k obrazu svému tak intenzivně, že jim na stáří do času odkvétání těla schopnost vnímat, přijímat i rozdávat sladkost už nezbyla (inzulínu mívají v těle relativně dostatek, jenže organismus na něho méně reaguje).

 

Zvýšil se ti „cukr“? Moc se soustředíš na negativní a smysl zbytečně jitřící situace. Všímáš si hlavně toho, na čem ti záleží, co chceš dosáhnout a dáváš se po snadných a širokých cestách. V ostatních lidech vidíš spíše jejich nedostatky a podrobuješ je ostré kritice. Naříkáš, že nedostáváš lásku, jenomže přitom se velmi málo snažíš spatřit ji.

Snížil se ti „cukr“? Byl jsi šťastný. Možná jsi vydal hodně energie, ale byl jsi obrácený k tomu, co tě potěšilo a dalo ti jí víc – žena s cukrovkou II. typu píchající si inzulín byla během měsíční návštěvy svého pětiletého pravnuka velice šťastná, ale zároveň ji péče o „věčného neposedu“ moc unavila, a proto se obávala, že se běhání kolem dítěte na jejím onemocnění neblaze projeví. Velice bylo její překvapení, když jí diabetolog při kontrole, kterou absolvovala týden po odjezdu od svého „sluníčka“ pochválil za výrazné snížení hladiny cukru v krvi a dávky inzulínu jí snížil.

 Žena vydala fyzicky mnoho sil, avšak duševně jich daleko víc dostala.

Snížil se ti „cukr“? Možná sis uvědomil, v čem jsi „nejsilnější“, nedůležité světské jsi počal opomíjet a správně jednáš. Možná jsi povzbuzoval a chválil jiné tak, že se divili a mezi sebou si povídali, cože se to s tebou „krásného“ stalo.

Možná sis uvědomil, že všeho máš dostatek a opravdu k lásce ses konečně přimknulHolt vzdejte cukrovkáři, jemuž se již delší dobu snižuje vysoká hladina cukru v krvi a lékař mu stabilně ubírá dávkování inzulinu. Úprava hormonální funkce slinivky břišní dotyčného je známkou, že dobře žije, vychází vstříct 2. I potřebám svým.

Jestliže chodíš na pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi, výsledky vyšetření ti mohou dost pomoci, neboť jsou spravedlivým vysvědčením tvého chování i myšlení. Chovej se moudře, abys svůj život, příděl lásky a sil brzy nevyčerpal. Nejen pracuj, ale i odpočívej. Nejen 2. Se obětuj, ale i sobě radost dávej.

Nejen materiálních věcí užívej a světskými možnostmi se těš, ale i duševně jdi vpřed a v pohledech na život s lidmi zraj. Smysluplně naplňuj své dny. Nechť všechny tvé myšlenky jsou příjemné jako osvěžující vánek. Ať tvá slova druhé povzbuzují a smývají bol stejně jako přírodou očisťující jarní déšť. Každý tvůj čin budiž prozářen optimismem. Pokoj, lásku a naději rozdávej svým životem všem.

 

Zdroj:

Co nám tělo říká aneb po stopách NEMOCÍ

Miroslav HRABICA

E-shop pro detoxikaci

Goorganic.cz je e-shop, který se specializuje na produkty pro detoxikaci organismu a zdravý životní styl. Výběr zboží je založen na vlastní zkušenosti a každá položka je pečlivě vybrána.

 1 Organic 1

DO OBCHODU

Sdílejte nás prosím na...

Podpořte nás FacebookPodpořte nás Google BookmarksPodpořte nás TwitterPodpořte nás LinkedIn

ODEBÍRAT NOVINKY

Chcete být neustále informovaní o novinkách na těchto stránkách? Přihlašte se k odběru novinek na Váš e-mail. Nebo se zaregistrujte.

Copyright © nechci-cukrovku.cz

TOPlist